Så undviker du att din hund blir ormbiten i sommar

Så undviker du att din hund blir biten av orm

Under den varma perioden på året är huggormsbett tyvärr vanliga hos hundar. Ormar kan känna sig hotade av en nyfiken hund som nosar för nära. – Vi måste vara mer uppmärksamma, hålla hunden kopplad och nära oss. Det är också bra att ha telefonnumret till närmsta veterinär lätt tillgängligt, säger Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör vid Svenska Jägareförbundet.

Giftiga ormar i Sverige

I Sverige finns bara en giftig orm, huggormen. De andra två, snok och hasselsnok, är ofarliga. Precis som andra djur attackerar ormar om de känner sig hotade. Huggormsbett sker oftast mellan april och november, och hundar blir oftast bitna i ansiktet, nosen eller på frambenen. Huggormar ger ofta varningsbett utan gift, så det är viktigt att snabbt få bort hunden efter ett orm-möte för att minimera skadan. – Det är viktigt att hålla hunden kopplad och nära dig för att ha den under uppsikt. Stampa lite extra i marken under promenaden; huggormar känner av vibrationer och brukar då försvinna. Detta minskar risken för konfrontationer, säger Ulrika Karlsson-Arne.

Att vara uppmärksam på tecken

Ofta ser inte hundägaren ormen, men hunden kan ha skällt, hoppat eller sprungit iväg från platsen. Om detta händer, lämna platsen direkt då det kan tyda på att hunden blivit biten. Var särskilt vaksam på varma dagar då ormar ofta solar på stigar och vägar. – Var förberedd genom att veta hur du ska agera vid ett misstänkt ormbett och ha alltid telefonnummer till närmsta veterinär till hands. Sök veterinär direkt om din hund blir biten, säger Ulrika Karlsson-Arne.

Minska risken för ormar på tomten

För att hålla din tomt ormfri bör du göra den mindre attraktiv för ormar. Undersök gömställen och övervintringsplatser som ormar kan utnyttja. Följande åtgärder kan hjälpa:

  • Ta bort rishögar och stenrösen
  • Täta stenmurar och husgrunder
  • Kontrollera nät för källarventiler
  • Klipp gräset ofta och håll det kort
  • Undvik att ha komposter och lövhögar nära huset

Om olyckan är framme

Ett bett i ben eller tass är ofta allvarligare än ett bett i nosen, eftersom blodcirkulationen och musklernas aktivitet kan sprida giftet snabbare. Håll därför din hund stilla och låt den vila. Om möjligt, bär din hund.

Och till sist, om du själv blir biten av en huggorm, kontakta alltid sjukvården.

Källa: Artikel från https://jagareforbundet.se/jakt/hund/hundnytt/2021/06/sa-undviker-du-att-din-hund-blir-ormbiten/